Disclaimer

Melissa Penning, hierna te noemen Pink Sensation, verleent u hierbij toegang tot dit blog en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden die door Pink Sensation zelf en een enkele keer door derden worden aangeleverd.

Aansprakelijkheid

Pink Sensation spant zich in om de inhoud van dit blog zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Pink Sensation is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van dit blog, of de inhoud op sites waarnaar verwezen wordt.

De op Pink Sensation aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Pink Sensation behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Copyright

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de aangeboden materialen op Pink Sensation is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Melissa Penning. Alle inhoud is zelf geschreven en zelf gemaakt tenzij anders aangegeven. Om deze reden is het verboden om de aangeboden materialen voor andere doeleinden te gebruiken.

Reviews

Pink Sensation bestaat voor een groot deel uit reviews van producten. Deze producten worden regelmatig zelf gekocht, maar soms ook ontvangen van bedrijven ter review. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zelf gekochte en ontvangen producten. Wanneer een product ter review ontvangen is staat dit vermeld onderaan het artikel met de tekst ‘Dit artikel bevat producten die ik heb ontvangen ter review.’

Advertorials

Af en toe worden er advertenties geplaatst op Pink Sensation in de vorm van een advertorial. Hierbij wordt altijd vermeld dat het om een gesponsord artikel gaat. Dit is verplicht volgens de Stichting Reclame Code en wel zo eerlijk tegenover bezoekers. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Wanneer een artikel gesponsord is staat dit onderaan vermeld met de tekst ‘Gesponsorde post’.